Anunt Ocupare Post „îngrijitoare” - PublicAnunturi.ro, portal de anunturi online locuri de munca in toate judetele din Romania.

Ocupare Post „îngrijitoare”

12.10.2017 - 12:08
300 €
Școala Gimnazială Nr. 79, cu sediul în localitatea București, str. Cuza-Vodă, nr. 51, Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului - îngrijitoare - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Condiții generale de participare la concurs:
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG 286/2011, publicat în M.Of.221 din 31.03.2011).

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
• Studii generale/medii;
• Vechime în muncă mai mare de un an.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
• Proba scrisă:- data de 31.10.2017, ora 1000.
• Proba practică:- data de 02.11.2017, ora 1300.
• Proba de interviu:- data de 06.11.2017, ora 1300.
Toate probele vor fi susținute la sediul unității.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.10.2017, ora 1600, la sediul din str. Cuza-Vodă nr. 51, sector 4 București.

Date contact: secretariatul unității, telefon 0314 257 884, sau 0769 116 770.
mesaj trimis

Veti fi contactat in scurt timp.

Poti contacta vanzatorul Baltaru Cătălin Romeo la telefonul:

40769116770
mesaj trimis

Mesajul a fost trimis.

anunturi top